Terug naar FAQ

 

Hoe wordt een safe getest?

Er zijn verschillende brandwerende normen met verschillende testen.

- UL : Amerikaanse norm
- VDMA : Duitse norm
- JIS : Japanse norm

UL en VDMA worden het meest gebruikt in Nederland.

Om de brandwerendheid te testen worden de safes gedurende 1 of 2 uur blootgesteld aan een temperatuur van 1000 graden Celsius. Hierna volgt een valtest van 9 meter hoogte op een ondergrond van puin en afval om de val van een etage na te bootsen. Na de valtest gaat de safe weer de oven in. Tijdens de test en na een natuurlijke afkoeling van ongeveer 12 uur mag de temperatuur in de safe niet boven de genoemde waarden komen.

De weerstand van inbraakwerende safes wordt getest door het maken van een gedeeltelijke of gehele opening van de safe. Deze testen worden verricht onder optimale omstandigheden, door een team van testers die beschikken over alle relevante kennis en informatie. De keuze van gereedschappen en methoden is vrij. De werktijd wordt verrekend met gereedschapsfactoren tot een bepaalde weerstandswaarde.

Wat is inbraakwerend? Een inbraakwerende safe is speciaal geconstrueerd om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door metaaldikte, soort, aantal sloten en andere vertragende factoren welke in de wanden en deuren zijn gebouwd.

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Dit geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het geldbedrag hoe inbraakwerender de safe.

Er zijn verschillende testinstituten die verschillende veiligheidsnormen afgeven. De belangrijkste zijn VDMA 24992 A + B (Duitse norm), VDS1 t/m 4 (Duitse norm) , NEN-EN 1143-1 en Euroklasse 1 t/m 6.

 

Terug naar FAQ