Klachtenafhandeling Kluizen-store.com


Wij vinden het erg belangrijk dat u als klant tevreden bent en tevreden blijft. Als u om wat voor reden dan ook
ontevreden bent dan willen wij dat weten. Al uw klachten worden serieus behandeld en er wordt altijd naar een
goede oplossing gezocht.

Procedure voor het melden van een klacht:
1. Bel, mail of stuur een brief over uw klacht.
2. Zodra wij de klacht binnen hebben krijgt u daarvan een bevestiging.
3. Alle klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandeld. Hierbij wordt contact
    met u opgenomen om ervoor te zorgen dat het opgelost kan worden.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
    geschillenregeling. Een geschil kan door zowel u als ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
    Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

Een klacht over een product, dienst of de service kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de website van
de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop
Keurmerk gestuurd